ביטוח חיים מתאונה

מוות בלתי צפוי עקב תאונה, בעיקר כאשר הנפגע הוא המפרנס העיקר במשפחה, עלול להותיר את המשפחה עם עול כספי המאיים על רמת החיים אליה הורגלו. מוצר ביטוחי זה מיועד לשמירה על רמת החיים של בני המשפחה ולסיוע בהוצאות משק הבית לאחר מות המבוטח. הכיסוי מאפשר למבוטחים שאין באפשרותם לרכוש ביטוח חיים עקב בעיה בריאותית, לרכוש מוצר שיגן עליהם ביטוחית במקרה מוות בשל תאונה. הגנה ביטוחית זו מאפשרת הגנה מסוימת עבור בני המשפחה לאחר אובדן הכנסה בשל מות המבוטח בעקבות תאונה.

במה שונה מביטוח למקרה מוות?

ביטוח חיים מתאונה נותן מענה רק במקרה של מוות מתאונה (בהגדרה: אירוע מקרי ובלתי צפוי שנגרם ע"י גורם חיצוני, שהוביל לפגיעה או חבלה גופנית). תכנית זו עשויה להתאים גם למי שאינו יכול להצטרף לתכנית ביטוח חיים. לעומת ביטוח למקרה של מוות מכל סיבה שהיא, יכול המבוטח להגדיל את סכום של ביטוח חיים מתאונה באופן משמעותי, בעלות נמוכה יחסית, מה שמאפשר חיסכון משמעותי בעלות תכנית הביטוח

יתרונות

חשוב לדעת

למוטבים הרשומים בפוליסה יוענק סכום הביטוח בתנאי שהמבוטח נפטר 90 ימים ממועד התאונה (כמוגדר בנספח).

הצעת ביטוח לרכב/דירה/עסק
השאר פרטים
וניצור עמך קשר בהקדם