ביטוח נכות מתאונה

ביטוח נכות מתאונה זו תכנית ביטוחית המתווספת לתכנית ביטוח החיים של המבוטח ומעניקה סכום פיצוי למקרה של נכות תמידית מלאה או חלקית, בעקבות תאונה.

הסתגלות למצב החדש

הסתגלות לחיים לאחר תאונה קשה מצריכה שינויים באורח החיים ובסביבה, הכוללים גם דרישות כספיות מיידיות. ביטוח זה – מטרתו להקל על המבוטח בהתמודדות עם העלויות הכספיות כתוצאה מהמצב הרפואי החדש.

הפוליסה – למי מיועדת?

ביטוח נכות מתאונה מיועד למעוניינים בפיצוי כספי במקרה תאונה שהביאה לנכות.

באם נגרמה נכות מוחלטת מתאונה, מעניקה הפוליסה למבוטח כיסוי כספי המחושב באמצעות סכום הביטוח המלא שנרכש ומהות הנכות שהוגדרה.

לדוגמא:

בכל מקרה של נכות שנגרמה מהתאונה, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לקביעת מומחה רפואי בתחום הנכות הרלבנטית.

הסכום המבוטח

במידה שיהפוך עקב התאונה לנכה תמידית בשיעור של 100%, משולם סכום הכסף שנקבע בביטוח נכות מתאונה למבוטח כתשלום חד-פעמי (מענק). במידה שהתאונה גרמה לו נכות קבועה שאינה בשיעור 100%, יקבל המבוטח את החלק היחסי מהסכום אותו רכש. כיסוי ביטוחי גבוה יותר ונכות קשה יותר עקב התאונה יביאו לגובה פיצוי גדול יותר.

נכות חלקית כתוצאה מתאונה

סכום הפיצוי במקרה של נכות חלקית ייקבע בהתאם לאחוזי נכות האיבר שנפגע בתאונה, כפי המוגדר בפוליסת הביטוח.

תנאי הצטרפות

הצעת ביטוח לרכב/דירה/עסק
השאר פרטים
וניצור עמך קשר בהקדם