ביטוח נכות תעסוקתית

רובנו מחזיקים בביטוח אובדן כושר עבודה המעניק פיצוי של עד 75% משכר היסוד של המבוטח. המלכודת טמונה במושג "שכר יסוד". לדוגמא: עובד שכיר המקבל שכר ברוטו של 10,000, מתוכם 7,000 ₪ שכר יסוד, יקבל 5,250 ₪ לכל היותר, זאת לאחר שלושה חודשי המתנה בהם יהיה תלוי בסכום מזכרי מהביטוח הלאומי (וכן ימי מחלה, במידה שזכאי להם).

עובד עצמאי, במקרה אובדן כושר עבודה, יידרש להוכיח את שכרו הממוצע בשנה הקודמת לתאונה ויקבל פיצוי בהתאם לשכר שיוכיח.

נספח ביטוח נכות תעסוקתית מתאונה מעניק כיסוי במקרה תאונה המשפיעה על העיסוק במקצוע בהם עסק המבוטח בשיעור של 25% או יותר. אובדן כושר עבודה הגבוה מ-50% ייחשב אובדן כושר מלא.

אפשר לרכוש פיצוי חודשי בן עד 4,000 ₪, בתקופות פיצוי שונות, זאת בהתאם לתנאי הפוליסה ואישור רפואי.

מהו הצורך בביטוח זה ?

מעבר לעלויות הכרוכות בתאונה עצמה, לפגיעה ביכולת העבודה בימים שלאחר התאונה ישנה משמעות כלכלית גם כן. גם אם המבוטח מחזיק בביטוח אובדן כושר עבודה, הרי שלרוב הוא לא יכלול כיסוי לשבועות הראשונים שלאחר התאונה. לפיכך, ביטוח נכות תעסוקתית תעניק פיצוי כספי מובטח מראש, מדי חודש, לאחר תקופת המתנה קצרה.

הכיסוי מעניק מענה לכל אחד, ובעיקר לעצמאיים, במקרה של פגיעה בתאונה, שהובילה להיעדרות מהעבודה.

כיסוי נכות תעסוקתית אפשר לרכוש בנוסף או כתחליף לביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר ייעודו הוא לספק סיוע מיידי כאשר הכסף נדרש בעקבות תאוטה בהכנסות המשפחה ועלייה בהוצאותיה.

ביטוח זה מעניק מענה ומשולם אחרי שלושה חודשי המתנה (או חודש, בחלק מהמקרים), בכפוף לאישורו של רופא תעסוקתי ובחינת ההכנסה בשנה שקדמה לתאונה.

הצעת ביטוח לרכב/דירה/עסק
השאר פרטים
וניצור עמך קשר בהקדם