כיסוי אבחון מהיר/ישיר

הכיסוי מאפשר ביצוע של הליך אבחון זריז תוך מעקב רפואי מידי רופא מומחה. התהליך מתבצע במקום אחד. תוך ימים ספורים מושלמות הבדיקות – ובתיאום התהליך כולו על-ידי גורם מקצועי יחיד.

אבחון רפואי מהיר עשוי לשפר את איכות החיים ולעיתים גם להציל חיים. מטרת אבחון זה היא לקבוע במהירות את אופי מחלתו של המאובטח ומצבו הרפואי, בלא המתנה ארוכה לתורים. האבחון נערך בידי רופא מומחה, כולל ביצוע בדיקות רפואיות אבחנתיות נדרשות.

למי מיועד שירות זה?

שירות זה מיועד לבעלי ביטוח בריאות פרטי, המעוניינים להבטיח לעצמם ולמשפחתם טיפול רפואי פרטי מתקדם בזמינות גבוהה ובעת הצורך, בלא משכי המתנה ארוכים וללא תלות במימונו של סל הבריאות הציבורי.

במסגרת השירות (הניתן בביה"ח אסותא, רמת החייל), מקבל המבוטח:

עיקרי השירות

הבדיקות מאפשרות קבלת תוצאות מהירה, כולל כאלו שאינם כלולות במסגרת ההסדר עם קופת החולים בה חבר המבוטח. מדובר לעיתים בבדיקות בעלות חשיבות מכרעת לקביעת אופי הטיפול במבוטח.

ברשימת הבדיקות במסגרת שירות זה נכללות: MRI ו-CT בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם, נוסף על תהליכי אבחון משוכללים נוספים, לצד הבדיקות השגרתיות המוכרות, כבדיקות דן ושתן, נוסף על צילומי רנטגן.

קבלת השירות כרוך בהשתתפות עצמית.

כיסוי רופא מלווה

התמודדות עם אירוע רפואי או מחלקה קשה המלווים בחרדה, מתח וחוסר וודאות מעלים שאלות רבות עוד טרם קבלת הטיפול וההחלטה על דרכי הטיפול. שירות מהפכני וייחודי בעולם הטיפול הרפואי הוא – רופא מלווה אישי. שירות זה מאפשר קבלה של ניהול וליווי צמוד על-ידי רופא, בהתרחש אירוע רפואי משמעותי, מהלך האבחנה, קבלת החלטות, טיפול והחלמה, בבית ובמשך האשפוז.

שרות רופא מלווה אישי – מה כולל?

במסגרת זו ניתן לקבל ליווי רפואי צמוד במקרים כדוגמת: סרטן, מחלות לב, בעיות נוירולוגיות, מחלות אורתופדיות, ניתוחים כירורגיים חוזרים, מחלות עיניים, הליכים ומחלות בתחום רפואה הילדים ויותר. הצוות הרפואי ילווה את המבוטח ואת בני משפחתו במהלך האבחנה, קבלת ההחלטות, טיפול והחלמה – בבית ובמהלך האשפוז.

כיסוי רפואה משלימה

כיסוי זה הוא כתב שירות לביטוח בריאות פרטית, המעניק פיצוי בשל הוצאות על טיפולי רפואה משלימה, לדוגמה: דיקור, כירופרקטיקה, שיאצו ועוד.

כתב זה מיועד לבעלי ביטוח בריאות פרטי המעוניינים בכיסוי טיפולים מעולם הרפואה האלטרנטיבית.

מספר הולך וגדל של רופאים מפנים את מטופליהם לקבלת טיפולים אלטרנטיביים כחלק מהטיפול הרפואי הכולל, לצד הטיפול הקונבנציונאלי.

המבוטח בתכנית זו זכאי ל-20 טיפולים משלימים בכל שנת ביטוח, לרבות טיפולי:

הטיפולים במחיר השתתפות עצמית, כמצוין בכתב השירות.

השירות מוענק עם הפניית רופא וכולל סדרת טיפולים בהתאם לתנאי הפוליסה.

תתאפשר הנחה ממחירי מחירון של מרפאות ההסדר בקניית תרופות, צמחי מרפא ומזון.

רפואה משלימה כוללת שיטות ריפוי רבות, חלקן עתיקות וחלקן מודרניות ומתחדשות.

יצוין כי טיפולי רפואה משלימה (אלטרנטיבית) אינם באים להחליף את הטיפולים הקונבנציונאליים אלא להוות עבורם תוספת והשלמה במקרים של קושי.

ביטוח חיים מתאונה

מוות בלתי צפוי עקב תאונה, בעיקר כאשר הנפגע הוא המפרנס העיקר במשפחה, עלול להותיר את המשפחה עם עול כספי המאיים על רמת החיים אליה הורגלו. מוצר ביטוחי זה מיועד לשמירה על רמת החיים של בני המשפחה ולסיוע בהוצאות משק הבית לאחר מות המבוטח. הכיסוי מאפשר למבוטחים שאין באפשרותם לרכוש ביטוח חיים עקב בעיה בריאותית, לרכוש מוצר שיגן עליהם ביטוחית במקרה מוות בשל תאונה. הגנה ביטוחית זו מאפשרת הגנה מסוימת עבור בני המשפחה לאחר אובדן הכנסה בשל מות המבוטח בעקבות תאונה.

במה שונה מביטוח למקרה מוות?

ביטוח חיים מתאונה נותן מענה רק במקרה של מוות מתאונה (בהגדרה: אירוע מקרי ובלתי צפוי שנגרם ע"י גורם חיצוני, שהוביל לפגיעה או חבלה גופנית). תכנית זו עשויה להתאים גם למי שאינו יכול להצטרף לתכנית ביטוח חיים. לעומת ביטוח למקרה של מוות מכל סיבה שהיא, יכול המבוטח להגדיל את סכום של ביטוח חיים מתאונה באופן משמעותי, בעלות נמוכה יחסית, מה שמאפשר חיסכון משמעותי בעלות תכנית הביטוח

יתרונות

חשוב לדעת

למוטבים הרשומים בפוליסה יוענק סכום הביטוח בתנאי שהמבוטח נפטר 90 ימים ממועד התאונה (כמוגדר בנספח).

ביטוח נכות תעסוקתית

רובנו מחזיקים בביטוח אובדן כושר עבודה המעניק פיצוי של עד 75% משכר היסוד של המבוטח. המלכודת טמונה במושג "שכר יסוד". לדוגמא: עובד שכיר המקבל שכר ברוטו של 10,000, מתוכם 7,000 ₪ שכר יסוד, יקבל 5,250 ₪ לכל היותר, זאת לאחר שלושה חודשי המתנה בהם יהיה תלוי בסכום מזכרי מהביטוח הלאומי (וכן ימי מחלה, במידה שזכאי להם).

עובד עצמאי, במקרה אובדן כושר עבודה, יידרש להוכיח את שכרו הממוצע בשנה הקודמת לתאונה ויקבל פיצוי בהתאם לשכר שיוכיח.

נספח ביטוח נכות תעסוקתית מתאונה מעניק כיסוי במקרה תאונה המשפיעה על העיסוק במקצוע בהם עסק המבוטח בשיעור של 25% או יותר. אובדן כושר עבודה הגבוה מ-50% ייחשב אובדן כושר מלא.

אפשר לרכוש פיצוי חודשי בן עד 4,000 ₪, בתקופות פיצוי שונות, זאת בהתאם לתנאי הפוליסה ואישור רפואי.

מהו הצורך בביטוח זה ?

מעבר לעלויות הכרוכות בתאונה עצמה, לפגיעה ביכולת העבודה בימים שלאחר התאונה ישנה משמעות כלכלית גם כן. גם אם המבוטח מחזיק בביטוח אובדן כושר עבודה, הרי שלרוב הוא לא יכלול כיסוי לשבועות הראשונים שלאחר התאונה. לפיכך, ביטוח נכות תעסוקתית תעניק פיצוי כספי מובטח מראש, מדי חודש, לאחר תקופת המתנה קצרה.

הכיסוי מעניק מענה לכל אחד, ובעיקר לעצמאיים, במקרה של פגיעה בתאונה, שהובילה להיעדרות מהעבודה.

כיסוי נכות תעסוקתית אפשר לרכוש בנוסף או כתחליף לביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר ייעודו הוא לספק סיוע מיידי כאשר הכסף נדרש בעקבות תאוטה בהכנסות המשפחה ועלייה בהוצאותיה.

ביטוח זה מעניק מענה ומשולם אחרי שלושה חודשי המתנה (או חודש, בחלק מהמקרים), בכפוף לאישורו של רופא תעסוקתי ובחינת ההכנסה בשנה שקדמה לתאונה.

ביטוח נכות מתאונה

ביטוח נכות מתאונה זו תכנית ביטוחית המתווספת לתכנית ביטוח החיים של המבוטח ומעניקה סכום פיצוי למקרה של נכות תמידית מלאה או חלקית, בעקבות תאונה.

הסתגלות למצב החדש

הסתגלות לחיים לאחר תאונה קשה מצריכה שינויים באורח החיים ובסביבה, הכוללים גם דרישות כספיות מיידיות. ביטוח זה – מטרתו להקל על המבוטח בהתמודדות עם העלויות הכספיות כתוצאה מהמצב הרפואי החדש.

הפוליסה – למי מיועדת?

ביטוח נכות מתאונה מיועד למעוניינים בפיצוי כספי במקרה תאונה שהביאה לנכות.

באם נגרמה נכות מוחלטת מתאונה, מעניקה הפוליסה למבוטח כיסוי כספי המחושב באמצעות סכום הביטוח המלא שנרכש ומהות הנכות שהוגדרה.

לדוגמא:

בכל מקרה של נכות שנגרמה מהתאונה, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לקביעת מומחה רפואי בתחום הנכות הרלבנטית.

הסכום המבוטח

במידה שיהפוך עקב התאונה לנכה תמידית בשיעור של 100%, משולם סכום הכסף שנקבע בביטוח נכות מתאונה למבוטח כתשלום חד-פעמי (מענק). במידה שהתאונה גרמה לו נכות קבועה שאינה בשיעור 100%, יקבל המבוטח את החלק היחסי מהסכום אותו רכש. כיסוי ביטוחי גבוה יותר ונכות קשה יותר עקב התאונה יביאו לגובה פיצוי גדול יותר.

נכות חלקית כתוצאה מתאונה

סכום הפיצוי במקרה של נכות חלקית ייקבע בהתאם לאחוזי נכות האיבר שנפגע בתאונה, כפי המוגדר בפוליסת הביטוח.

תנאי הצטרפות

ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא למעשה כיסוי למקרה מוות – שהמבוטח בחייו בוחר מי המוטב – הכנסה חד פעמית במקרה של מות המבוטח – שאמורה לתת מענה במקרה של פטירה , להמשך חיים ברמה סבירה כפי שהיה אם המבוטח היה נשאר בחיים . מי לא רוצה לדאוג להשאיר אחרי מותו את הסובבים לפחות ברווחה כלכלית שתפחית את עוצמת ה"מכה שבפטירתו " .תמורת סכום חודשי ( משתנה ) ניתן להצטרף לביטוח חיים ולדאוג שהדבר אכן יבוצע – ועל הצד הטוב ביותר.

ביטוח חיים – האם ביכולתו למנוע פגיעה ברמת החיים?

ישנם ביטוחי חיים מסוגים שונים, הכוללים גם מרכיבי חיסכון, שמטרתם לשמר את רמת החיים לאחר פרישה מחיי העבודה. רמת החיים מבוססת על ההכנסה המיוצרת. במקרים של פטירה, אובדן כושר עבודה או פרישה לגמלאות, למשל – במידה שלא דאגנו מבעוד מועד ליצירת חלופות להכנסה, יהיה עלינו לרדת ברמת החיים. רכישת ביטוח חיים מאפשרת מענה על מקרים אלו, בין אם במסגרת פוליסה פרטית או במסגרת ביטוח מנהלים.

אם שיש לכם הורים או ילדים שעשויים להיקלע למצוקה כלכלית, במידה שתלכו לעולמכם, רצוי שתדאגו לרכוש ביטוח חיים ("ריסק"). ביטוח כזה מעניק תשלום חד-פעמי במקרה מות המבוטח חלילה, בכדי שיקיריו יוכלו לשמר את רמת החיים לאחר מותו.

לא תמיד קיים צורך ממשי ברכישת ביטוח חיים. למשל – רווקים, אנשים ללא ילדים, או אלו שילדיהם עצמאיים כלכלית ויכולים להתקיים ברווחה ללא עזרה מהוריהם – אינם זקוקים לביטוח כזה ויכולים לחסוך עלויות אלו. לעומת זאת, אלו התומכים כלכלית בילדיהם, הוריהם או אחרים ומעוניינים להבטיח שהם לא ייקלעו חלילה למצוקה כלכלית במקרה מוות, עליהם לרכוש ביטוח חיים בסכום מתאים.

מחד, ביטוח חיים אינו יקר באופן יחסי, בעוד שהצורך בו מוגבל לרוב ל-20-25 שנים. מאידך, מוצר כזה יכול לעשות הבדל משמעותי במקרה שהגרוע מכל מתרחש.

עיקרי התכנית

יתרונות התכנית

עבודות עם סיכון

מקצועות עם סיכון לדוגמא : נהגי מלגזה , נהגי משאית, עובדי טעינה ופריקה, נהגי טרקטור, עובדי בנייה, מנופאים, עובדים בחשמל, עובדים עם חומרים כימיים ולוכדי נחשים.

 

מה הבעיה?

מקצועות אלו ונוספים מתאפיינים בסיכון חיים גבוה ובסיכון תפקודם העתידי.

ביטוח למקצועות אלו מתבטא בתוספות פרמיה גבוהות לתשלום ולעיתים גם החרגות למקצוע.

 

הפתרון!

הביטוחיים שאנו מציעים:

 

למה לעשות ביטוח?

אמנם הביטוח הבסיסי מכסה נזקי גוף, אך בשביל לקבל אותו יש צורך לחכות לעיתים תקופות ארוכות ואפילו שנים, ויש להוכיח פגיעת גוף משמעותית.

הפיצויים שאנו מציעים הם בסכומי כסף ידועים מראש ובתשלום מיידי של עד 30 יום.

 

למה דווקא אנחנו?

שנים רבות אני עוסק בביטוחים מורכבים, כולל נסיון בטיפול בתביעות של עבודות עם סיכון.

הבנתי והוכחתי את היכולת שלי בביטוח האופטימלי והנכון לכל מבוטח מול חברות הביטוח.

ההצלחות שלי מגיעות ממידע רב בתחום החיתומי וירידה לפרטים (ככלכלן בתחום הרפואי),  אכפתיות וראיית המבוטח בגובה העיניים.

ההצלחות שלי מגיעות ממחוייבות והכרות אישית עם החתמים הרפואיים, מה שמוביל לדיאלוג מקצועי ויעיל לטובת המבוטח .

אני אוהב בעיות ואתגרים – כי בזכותן, אני יכול להביא פתרונות, וליצור שינוי משמעותי באיכות חייו של המבוטח.

אמהות חד הוריות / משפחות חד הוריות

גרוש/ה , אלמן/ה , פרוד/ה  או הורה שאינו נשוי שמגדל לפחות ילד אחד, הוא

משפחה חד-הורית, או בשמה הרשמי-משפטי בישראל "משפחה שבראשה הורה עצמאי".

 

מהם הקשיים שהם מתמודדות איתם ?

החיים עבור משפחה חד הורית הם לעיתים סוג של הישרדות. כמו במשחק הטלוויזיוני, הקבוצה המנצחת זקוקה לחסינות כדי להשאר במשחק ולנצח למרות הקושי.

החסינות היא הביטוח אותו אנו מציעים.

מה המורכבות ?

משפחות חד הוריות הן בעלות צרכים ביטוחיים כמו כל תא משפחתי אחר , ולכן יש  צורך בהתייחסות מיוחדת לצרכים כגון : ביטוח חיים , תוך התייחסות מיוחדת למוטבים למקרה מוות (כולל הכוונה  לצוואה ואפרוטופוס חוקי למבוטח).

כמו כן ישנה חשיבות עליונה לביטוח בריאות בסיסי (ניתוחים פרטיים, השתלות , תרופות שלא בסל , ניתוחים בחו"ל וטיפולים מיוחדים שאינם בסל הבריאות).

מכיוון שההתמודדות הכלכלית של משפחה חד הורית לעיתים מורכבת, ישנם שיקולי תקציב משמעותיים אשר דורשים הקפדה על השארות במסגרת תקציב הביטוח שנקבע מראש במשותף עם המבוטח.

בונוס

ישנה אפשרות לרכיב חסכון במסגרת פוליסת הביטוח, שניתנת לפדיון כל שנה.

למה אנחנו?

שנים רבות אני עוסק בביטוחים של משפחות חד הוריות, הבנתי והוכחתי את היכולת שלי בביטוח האופטימלי והנכון לכל מבוטח מול חברות הביטוח בזכות הבקיאות בתהליכים שעוברת משפחה חד הורית.

ההצלחות שלי מגיעות ממידע רב בתחום הרפואי והחיתומי (ככלכלן בתחום הרפואי),  אכפתיות,רגישות וראיית המבוטח בגובה העיניים ,

ההצלחות שלי מגיעות ממחוייבות והכרות אישית עם החתמים הרפואיים, מה שמוביל לדיאלוג מקצועי ויעיל לטובת המבוטח .

אני אוהב בעיות ואתגרים – כי בזכותן, אני יכול להביא פתרונות, וליצור שינוי משמעותי באיכות חייו של המבוטח.

הצעת ביטוח לרכב/דירה/עסק
השאר פרטים
וניצור עמך קשר בהקדם