תחומי שירות

ביטוח בריאות

מערכת הבריאות הציבורית אינה מעניקה הגנה מתאימה לכלל האזרחים באירועים קטסטרופליים. מדובר בבעיה המתעצמת בעיקר במקרים מורכבים יחסית, כגון – טיפולים מיוחדים, השתלה, ניתוחים גדולים ותרופות מחוץ לסל.

נכון להיום, למשל, מערכת הבריאות הציבורית סובלת ממחסור רציני באיברים להשתלה, כאשר רשימת ההמתנה להשתלת איברים הולכת וגדלה. זמן המתנה ממושך פוגע בסיכויי הצלחת הטיפול ולפיכך חולים רבים מחפשים פתרונות בחו"ל. עלויות אשפוז, השגת איבר, קבלת שירות מומחה וטיפול ההשתלה עצמו – כל אלו כרוכים בעלויות גבוהות.

מה כוללת התכנית?

כיסוי להשתלות בישראל ובחו"ל עבור: כליה, כבד, ריאה, לב, לב-ריאה, מח עצמות, לבלב, תאי גזע.

בין היתר, הכיסוי כולל:

 • עלויות אשפוז, בלא הגבלת עלות ליום אשפוז.
 • עלויות חדר ניתוח ושכר מנתחים.
 • עלויות נסיעה ושהייה בחו"ל עבור מבוטח ומלווה.
 • עלויות הטסה רפואית לחו"ל, במידת הצורך.
 • עלויות קציר, שימור והעברת האיבר למקום ההשתלה.
 • עלויות איתור תרומה מח עצם.
 • עלויות פיצוי בגין השתלה.
 • עלויות הזמנת מומחה ארצה לביצוע השתלה.
 • עלויות טיפולי המשך מפאת ביצוע השתלה בחו"ל.
 • עלויות הטסת גופת המבוטח לארץ במקרה פטירה בעת שהות בחו"ל.
 • כיסוי לניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל, במידה שביצועם חיוני להצלת חייו של המבוטח ומניעתם מסכנת את חייו, או במקרה בו זמן הניתוח/טיפול אינו אפשרי בארץ ולא קיים עבורו ניתוח/טיפול חלופי בארץ.

ניתוחים  / טיפולים מחליפי ניתוח

הפוליסה מתאימה למבקשים כיסוי ניתוחים פרטיים וטיפולים מחליפי ניתוח בארץ, באופן שאינו תלוי בשירותי בריאות נוספים (שב"ן). הפוליסה מכסה הוצאות רפואיות הקשורות בניתוח, טיפול מחליף ניתוח או התייעצות שבוצעו בישראל, עם אנשים או מוסדות רפואיים שלהם הסדר עם חברת הביטוח.

שירותים אמבולטוריים

הרחבה לביטוח בריאות המעניקה כיסוי למבחר שירותים רפואיים נפוצים שאינם במסגרת האשפוז, כמו חוו"ד רפואית בישראל ובחו"ל, בדיקות היריון, טיפולים פיסיותראפיים, הידרותראפיים, רדיותראפיים וכימותראפיים ועוד.

תרופות מחוץ לסל הבריאות

פיתוחים חדשים של תרופות ביולוגיות וכימיות מהווים לעיתים פתרון חלופי לטיפולים פולשניים לגוף האדם. בעיה מוכרת בטיפול תרופתי היא פגיעה בתאים בריאים לצד פגיעה בתאים חולים. בשנים האחרונות אושרו תרופות מתקדמות המבצעות את ייעודן באופן ספציפי וללא פגיעה רחבת היקף.

במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מוגבל סל התרופות בהיקפו, כאשר במקרים רבים מוצאים עצמם עמיתי קופות החולים חסרי אונים מול הצורך לרכוש תרופות שאינן כלולות בסל.

הכיסוי כולל

 • כיסוי תרופות שאינן בסל הבריאות.
 • כיסוי תרופות המאושרות בארץ, ברשויות האמריקאיות המוסמכות (FBA) וברשויות המוסמכות האירופאיות (EMEA).
 • כיסוי תרופות הכלולות בסל הבריאות אולם אינן מותוות למחלת המבוטח.

מחלות קשות

בזמן שגילוי מוקדם יכול להציל חיים – תכנון מוקדם משפר אותם. תכנית ביטוח מחלות קשות מאפשרת כיסוי ביטוחי מקיף במקרה שמתגלה אחת מעשרות מחלות קשות המצוינות בדף פרטי הפוליסה כיסוי זה מהווה רכיב משמעותי במערך ההגנה הבריאותי והכלכלי של חיי המבוטח. בעוד שהרפואה המודרנית מסוגלת לדחות מוות ולהוסיף שנות חיים, הרי שהיא אינה מסוגלת למנוע בעיות פיננסיות בשל נוכחות המחלה.

למה צריך?

מחלה קשה אצל בן-אדם דורשת התמודדות נפשית הן אצלו והן אצל קרובים ובני משפחה הדואגים לשלומו. לצד התמודדות זו, ישנה גם התמודדות כלכלית מאתגרת העולה מפגיעה בהכנסה של החולה עצמו ואולי גם של בן הזוג הנאלץ לפנות זמן לטיפול בחולה ועלויות גבוהות של טיפולים שאינם מכוסים על-ידי הרפואה הציבורית. עם ביטוח מחלות קשות מקבל החולה פיצוי חד-פעמי מיידי המאפשר לו ולבני משפחתו להסתגל למצב החדש, תוך שימור יחסי של רמת החיים טרם גילוי המחלה והתמקדות בתהליך ההחלמה.

כיצד מחושבת העלות?

העלות מחושבת על-פי נתוני גיל, מין, תחביבים, עיסוק, הרגלי עישון והמצב הרפואי בעת הרכישה, כמו גם בהתאם לסכום הביטוח (סכום גבוה יותר יאפשר דמי ביטוח גבוהים יותר). עלות הביטוח החודשית משתנה ומתעדכנת מדי שנה על-פי גיל המבוטח.

אילו מחלות מכוסות?

מבין המחלות המפורטות בדף פרטי הפוליסה , לדוגמא  : סרטן, פרקינסון, שבץ מוחי, טרשת נפוצה, עיוורון, חירשות, ניתוח מעקפים ועוד.

מאיזה גיל?

הביטוח ניתן לרכישה בגילאים  0 – 60, כאשר הפוליסה תהיה תקפה עד גיל 70.

חידוש הפוליסה

בהתאם לשינויים ברפורמת הבריאות, מתחדשת הפוליסה מדי שנתיים, החל מה-1.6.2018.

ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא למעשה כיסוי למקרה מוות – שהמבוטח בחייו בוחר מי המוטב – הכנסה חד פעמית במקרה של מות המבוטח – שאמורה לתת מענה במקרה של פטירה , להמשך חיים ברמה סבירה כפי שהיה אם המבוטח היה נשאר בחיים . מי לא רוצה לדאוג להשאיר אחרי מותו את הסובבים לפחות ברווחה כלכלית שתפחית את עוצמת ה"מכה שבפטירתו " .תמורת סכום חודשי ( משתנה ) ניתן להצטרף לביטוח חיים ולדאוג שהדבר אכן יבוצע – ועל הצד הטוב ביותר.

ביטוח חיים – האם ביכולתו למנוע פגיעה ברמת החיים?

רכישת ביטוח חיים מאפשרת מענה על מקרים אלו, בין אם במסגרת פוליסה פרטית או במסגרת ביטוח מנהלים.

אם שיש לכם בני זוג או וגם ילדים שעשויים להיקלע למצוקה כלכלית, במידה שתלכו לעולמכם, רצוי שתדאגו לרכוש ביטוח חיים ("ריסק"). ביטוח כזה מעניק תשלום חד-פעמי במקרה מות המבוטח חלילה, בכדי שיקיריו יוכלו לשמר את רמת החיים לאחר מותו.

רכישת ביטוח חיים מאפשרת מענה על מקרים אלו.

לא תמיד קיים צורך ממשי ברכישת ביטוח חיים. למשל – רווקים, אנשים ללא ילדים, או אלו שילדיהם עצמאיים כלכלית ויכולים להתקיים ברווחה ללא עזרה מהוריהם – אינם זקוקים לביטוח כזה ויכולים לחסוך עלויות אלו. לעומת זאת, אלו התומכים כלכלית בילדיהם, הוריהם או אחרים ומעוניינים להבטיח שהם לא ייקלעו חלילה למצוקה כלכלית במקרה מוות, עליהם לרכוש ביטוח חיים בסכום מתאים.

מחד, ביטוח חיים אינו יקר באופן יחסי, בעוד שהצורך בו מוגבל לרוב ל-20-25 שנים. מאידך, מוצר כזה יכול לעשות הבדל משמעותי במקרה שהגרוע מכל מתרחש.

עיקרי התכנית :

 • התכנית ניתנת לרכישה בפרמיה משתנה, כל שנה או כל חמש שנים.
 • ניתן לבחור ו/או לעדכן את הזכאים לפיצוי במקרה ביטוחי על-פי בחירת המבוטח.
 • ניתן לרכוש סכום פיצוי חד פעמי במקרה מוות או וגם פיצוי חודשי למשך מספר חודשים ידוע מראש (פיצוי קצבתי)

יתרונות התכנית

 • שמירת רמת החיים של בני משפחת המבוטח ושמירה על בטחון כלכלי בהתרחשות מקרה ביטוחי.
 • ניתן לבחור מראש את סכום הביטוח.
 • הסכום שנקבע לביטוח פטור ממס.
 • מקרה מוות, מועבר הסכום למוטבים.
 • רכישה בסכום גבוה יותר מביא לירידה בתעריפי הביטוח

תאונות אישיות

תאונות עשויות לקרות לכל אחד, בכל עת ובכל מקום. תאונה חמורה תגרום למשפחה להזדקק לסיוע כספי בכדי לשמור על עצמאות כלכלית ורמת חיים נאותה.

אלפים נפגעים כל שנה במקרים של תאונות אישיות, לרבות תאונות דרכים. שגרת חייהם של רבים אחרים משתנה מן הקצה אל הקצה כאשר עליהם להתאשפז עקב פציעות "קטנות" כמו נפילות כוויות.

תנאי הפיצויים

 • אובדן כושר עבודה זמני – במקרה של תאונה, בו יימצא המבוטח בלתי כשיר לעבודה לתקופה של עד 104 שבועות.
 • מוות בתאונה – במקרה זה מובטח תשלום סכום ביטוח כפי שנקבע על-ידי המבוטח ליורשים, בהיעדר הוראה כזו ליורשים החוקיים.

כוויות ושברים עקב תאונה

על-פי חבילת כיסוי מתאונה, ישולם פיצוי במקרה של שברים / כוויות / נכות / סיעוד – למבוטח עצמו, על פי טבלת אחוזים מהסכום שנרכש – על פי תנאי הפוליסה. לדוגמא : בחבילה של 400 אלף ש"ח למקרה מוות, יקבל המבוטח כיסוי לשברים של 20%, עד 80  אלף ₪, על-פי טבלת אחוזים הקיימת בחברת הביטוח על כל איבר ונזק, כמו גם כוויות.

פיצוי יומי בשל אשפוז עקב תאונה

במקרה של תאונה שהביאה לאשפוז המבוטח בבית החולים, יקבל פיצוי יומי באחוז מסוים מסכום הביטוח הבסיסי. הוצאות פינוי באמבולנס

עדהחזר על-פי תנאי הפוליסה.

מדוע זה כדאי?

 • הפיצוי יוענק בנוסף וללא קשר לביטוחים אחרים העומדים לרשות המבוטח.
 • תקופת ביטוח של שנה.
 • כיסוי בגין תאונות התקף בכל העולם ובכל יום, לרבות בעת טיול או ביקורים בחו"ל.
 • כיסוי הכולל נזק גוף עקב תאונת דרכים ואירועי טרור.
 • המבוטח קובע גובה הכיסוי וסכומי הביטוח שישלם.
 • ההצטרפות אינה כרוכה במילוי שאלון רפואי או בדיקה רפואית.
 • פיצוי שבועי במקרה של נכות חלקית המבטיח הכנסה בתקופה של אי כושר עבודה זמני, בהתאם לקביעה רפואית.
 • פיצוי קבוע וידוע מראש.
 • תשלום התגמולים תוך 30 יום ממועד קבלת המסמכים הנדרשים.
 • הכיסוי ניתן להרחבה למקרה של מחלה, בו ישולם פיצוי שבועי כפי המוגדר בתנאי הפוליסה (בתנאי שהגיל אינו גבוה מ-65 שנים).

ביטוח אובדן כושר עבודה

כולנו חוששים מאפשרות לאבד את כוחנו לעבוד ולפרנס את יקירינו, מפאת מחלה או תאונה, חלילה. על כן, ביטוח אובדן כושר עבודה הוא כלי שחיוני לרכוש, בין אם באופן עצמאי ובין אם בסיוע מקום העבודה.
ביטוח למקרה אובדן יכולת עבודה זהו רכיב בביטוח המנהלים או בקרן הפנסיה המבטיח תשלום חודשי גם במקרה שחלילה תיאלצו להפסיק לעבוד באופן זמני מסיבות רפואיות.

 • מתוך סכום חודשי המופרש לביטוח הפנסיוני, סכום מסוים מועבר לצורך ביטוח שחוסך למקרה אובדן כושר עבודה.
 • תכניות ביטוח פנסיוני מציע מסלולים שונים המעניקים לרכיב זה משקל שונה ביחס לרכיב ביטוח השאירים או רכיב החיסכון, כאשר באפשרותו של המבוטח לבחור מסלול מתאים על-פי צרכיו.
 • קופת גמל אינה כוללת ביטוח בפני אובדן כושר עבודה.

אובדן כושר עבודה בשל מחלות קיימות

 • קרנות פנסיה כוללות ביטוח למקרים בהם מתרחש אובדן כושר עבודה עקב מחלה שהתקיימה והייתה ידוע טרם הצטרף החוסך לקרן הפנסיה, אולם כיסוי זה נכנס לתוקפו לאחר 5 שנים ממועד הצטרפות לקרן.
 • חיסכון פנסיוני במסגרת ביטוח מנהלים אינו מבטח לרוב את החוסכים בפני אירועים שקשורים במחלות קיימות. למרות זאת, יכולים המבוטח וחברת הביטוח להסכים שהביטוח יכסה מחלות קיימות, עם פרמיה חודשית גבוהה יותר שישלם המבוטח.
 • קופות גמל אינן כוללות כיסוי ביטוחי.

אובדן יכולת עבודה במקצוע המסוים המתאים לכישורי המבוטח

 • ביטוח בפני אובדן כושר עבודה כחלק מקרן פנסיה מגן לרוב רק בפני אובדן כושר עבודה מוחלט במקצוע המתאים לכישוריו. אם יאבד המבוטח בעתיד את יכולתו להתפרנס מהמקצוע המסוים בו הוא עוסק, אולם יוכל להתפרנס ממקצוע אחר, לא יהיה זכאי לקבל קצבה של אובדן כושר עבודה.
 • ביטוח בפני אובדן כושר עבודה כחלק מביטוח מנהלים מכסה לרוב גם אובדן כושר עבודה במקצועו של המבוטח. פירושו של דבר, שגם אם ביכולתו של המבוטח לעסוק במקצוע אחר, אולם אינו מסוגל לעבוד במקצוע בו עבד – הוא זכאי לקבל את קצבת אובדן כושר העבודה.

ביטוח דירה

ביטוח דירה

ביטוח דירה הוא אחד הביטוחים הנפוצים ביותר ,

ביטוח מבנה – ביטוח שמכסה את המבנה מנזק אש , רעידת אדמה נזקי טבע ושטפון – ניתן להרחיב את הביטוח לכל הסיכונים , ניתן להרחיב גם ערך קרקע , כך שבמקרה בו כל הבניין נפגע , הלקוח אינו תלוי ברצון או ביכולת של שאר הדיירים לבנות , אלא מקבל את העלות בפועל של המבנה שנפגע והוא יכול להמשיך בחייו.

ביטוח תכולה – הוא ביטוח שמכסה את התכולה מנזק אש , רעידת אדמה , נזקי טבע ושטפון – ניתן גם להרחיב את הביטוח לכל הסיכונים , כולל תכשיטים ודברי ערך .

ביטוח צד ג' – ביטוח שמתלבש בביטוח פוליסת מבנה ותכולה , מכסה במקרה של נזק לצד ג' כתוצאה מרשלנות המבוטח לגוף ורכוש שנחשבים צד ג' (כל מי שאינו דייר או בן משפחה מקרבה ראשונה המתגורר בבית באורח קבע )

ביטוח חבות מעבידים – ביטוח שמכסה עובד משק בית (רק כזה שמופרש בגינו תגמולים לביטוח לאומי).

איפה הבעיה?

המפקחת על הביטוח הוציאה חוזר לפוליסת דירה אחידה מתוך מטרה לפשט את העולם . לצערנו עדיין נדרש ידע וניסיון רב לצורך התאמת הכיסוי הביטוחי. לדוגמא פעילות עסקית בדירת המגורים דורשת התייחסות מיוחדת .

הרבה אנשים רוכשים פוליסת מבנה באמצעות הבנק או הביטוחים הישירים וחושבים שיש להם כיסוי לנזק לצד ג' , כאשר בפועל הם חשופים לתביעה לנזק לצד ג' בשל רשלנות.

למה אנחנו קרש ההצלה?

אנחנו לוקחים אחריות על כל התהליך , מנחים ומאירים את הדרך מהרכישה ועד חס וחלילה טיפול בתביעה

ההצלחות שלי מגיעות ממחויבות והכרות אישית עם החתמים, מה שמוביל לדיאלוג מקצועי ויעיל לטובת המבוטח .

אני אוהב בעיות ואתגרים – כי בזכותן, אני יכול להביא פתרונות, וליצור שינוי משמעותי באיכות חייו של המבוטח.

ביטוח רכב

ביטוח רכב

ביטוח רכב הינו הביטוח הנפוץ ביותר ,

ביטוח חובה – ביטוח לנזקי גוף  , יש חובה לנסוע כאשר יש פוליסה בתוקף על פי חוק .

ביטוח צד ג – הוא ביטוח רשות , ביטוח אשר מכסה על נזקים לרכוש לצד ג' עד לגבולות  האחריות בפוליסה.

ביטוח מקיף – כולל כיסוי לצד ג' ובנוסף ביטוח מקיף לרכב שבבעלותך .

 

איפה הבעיה?

 

כאשר אין איש מקצוע שמדריך אותך יכולים לקרות כמה טעויות נפוצות שאפשר למנוע אותן :

1.השתתפות עצמית – מאוד חשוב לדעת מראש מהי ההשתתפות העצמית לנזק לצד ג' ולמקיף למוסך הסדר ולכל מוסך – יכול לנוע בין 0 ₪ ל 10,000 ₪ ויותר

2.מתי לתבוע את הפוליסה – חברות הביטוח מאפשרות לקבל הנחות גבוהות לנהגים עם עבר נקי של תביעות בשלוש השנים האחרונות , אנשים רבים ממהרים לתבוע על סכומים קטנים , מה שיכול לפגוע בהם בעתיד בעלות הפרמיה או בכלל לאפשרות שחברת הביטוח תסכים להמשיך לבטח אותם

ועוד …..

 

למה אנחנו קרש ההצלה?

אנחנו לוקחים אחריות על כל התהליך , מנחים ומאירים את הדרך מהרכישה ועד חס וחלילה טיפול בתביעה

ההצלחות שלי מגיעות ממחוייבות והכרות אישית עם החתמים, מה שמוביל לדיאלוג מקצועי ויעיל לטובת המבוטח .

 אני אוהב בעיות ואתגרים – כי בזכותן, אני יכול להביא פתרונות, וליצור שינוי משמעותי באיכות חייו של המבוטח.

עסקים

ביטוח עסק

 

ביטוח עסק הוא אחד הביטוחים המורכבים ביותר ,

 

במדינת ישראל ישנם עסקים רבים ושונים , לכל עסק יש עיסוק שונה ולכן גם צורך בכיסוי ביטוחי מתאים .

מהשלב הבסיסי של ביטוח אש למבנה לתכולה ולמלאים , עד לחבות מעבידים לעובדים , צד ג , ביטוחי אחריות מוצר , ביטוח אובדן רווחים , ביטוח שבר מכני , ביטוחים מתאמים לקבלנים , ביטוחי ציוד מכני כבד ועד לדור החדש : ביטוח סייבר שמגן עליכם מפני השתלטות עוינת ודרישות כופר במרשתת

 

איפה הבעיה?

 

יש כל כך הרבה כיסויים ביטוחים אפשריים , לכל אחד מהם יש רשימת חריגים ותנאי סף , כל אחד מהם יש לו עלות מינימום ודרישות מיגון .

אי אפשר להתמצא בעולם הזה ללא יד מכוונת וגורם מקצועי שמפקח ועוזר לכם לקבל החלטה על מה כן מבטחים וגם מאוד חשוב לדעת היכן אתם נשארים חשופים ומהו הסיכון הכלכלי שנשאר .

 

למה אנחנו קרש ההצלה?

אנחנו לוקחים אחריות על כל התהליך , מנחים ומאירים את הדרך מהרכישה ועד חס וחלילה טיפול בתביעה

ההצלחות שלי מגיעות ממחוייבות והכרות אישית עם החתמים, מה שמוביל לדיאלוג מקצועי ויעיל לטובת המבוטח .

 אני אוהב בעיות ואתגרים – כי בזכותן, אני יכול להביא פתרונות, וליצור שינוי משמעותי באיכות חייו של המבוטח.

הצעת ביטוח לרכב/דירה/עסק
השאר פרטים
וניצור עמך קשר בהקדם